ajuntaments

l'app de la teua ciutat comunicació interna amb els empleats municipals i comunicació externa amb la ciutadania
Amix ofereix un Panell de Gestió amb el qual podràs segmentar la comunicació

Missió

Donar servei a la Participació Ciutadana des dels Ajuntaments, a la col·laboració amb les diferents associacions locals i a la comunicació mòbil dins del propi personal laboral i funcionariat.

comunicació

comunicació

externa

Una eina que productiva per a arribar de forma segmentada al ciutadà , amb la qual aquest puga triar de quin barri vol ser informat i quin temàtica del seu ajuntament és la que li interessa.

interna

Comunicació professional que proporciona estructura i seguretat. Dissenyada per a l'ús corporatiu amb funcionalitats específiques, permet la comunicació interna mòbil amb els empleats i les subcontractes de l'ajuntament, a més la base de dades és privada.